Hyppää sisältöön

Oulunkylän ensikoti

Päihdekuntoutukseen erikoistuneet Pidä kiinni® -ensikodit, kaksi yksikköä, joissa yhteensä 10 perhepaikkaa (Kantakyläntie 23, Helsinki ja Kivenlahdenkatu 1 A, Espoo)

  • Ympärivuorokautinen vauvalähtöinen perhekuntoutus on tarkoitettu raskaana oleville päihderiippuvaisille äideille ja vauvaperheille
  • Varhaisen vuorovaikutuksen tuki ja päihdekuntoutus
  • Voidaan ehkäistä raskauden aikaisen päihteiden käytön aiheuttamia sikiövaurioita ja vahvistaa vauvaperheen arjen hallintaa

Valtakunnalliseen, valtionavustuksella tuettuun Pidä kiinni ® -hoitojärjestelmään kuuluvat Oulunkylän ensikoti ja Ensikoti Helmiina ovat päihdeongelmaisten perheiden kuntoutukseen erikoistuneita ensikoteja, jotka on tarkoitettu raskaana oleville päihderiippuvaisille äideille ja vauvaperheille. Toteutamme vauvalähtöistä päihdekuntoutusta. Se tarkoittaa, että kuntoutuksessa tarkastellaan asioita varhaisen vuorovaikutuksen, vauvan ja vanhemmuuden, näkökulmasta. Kuntoutus on ympärivuorokautista laitoskuntoutusta ja henkilökunta on läsnä kaikkina vuorokauden aikoina. Molemmissa ensikodeissa on viisi perhepaikkaa, joista kaksi on suunnattu kahden vanhemman perheille.

Kuntoutukseen tulevat perheet tarvitsevat intensiivistä, ympärivuorokautista laitoskuntoutusta eriasteisen päihdeongelman sekä epävakaan ja turvattoman elämäntilanteen takia. Päihteenä voi olla mikä tahansa päihdyttäväksi aineeksi luokiteltava aine (alkoholi, huumeet, lääkkeet). Kuntoutus edellyttää sitoutumista kuntoutusyksikön perussopimuksiin sekä halua ja kykyä yhteisölliseen työskentelyyn. Perhekuntoutukseen tullessa akuutti päihteidenkäyttö tulee olla katkaistu. Asiakas voi olla lääkkeellisessä korvaushoidossa kuntoutuksen aikana. Myös akuutti mielenterveysongelma tulee olla arvioitu ja sen hoito suunniteltu kuntoutuksen alkaessa.

Perheen kuntoutusta suunnitellaan ja arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä asiakkaan, lähettävän sosiaalityöntekijän ja perheen muun tukiverkoston kanssa. Ensikodin kuntoutus pohjautuu yhteisökuntoutuksen periaatteille ja vertaistukeen. Viikko-ohjelmaan sisältyy päihdekuntoutukseen ja vanhemmuuteen liittyviä ryhmiä ja kokouksia. Sekä lapselle että vanhemmille nimetään omat lähityöntekijät ja jokaiselle asiakkaalle tehdään oma kuntoutussuunnitelma. Lähityöntekijätyöskentelyssä käsitellään asiakkaan kuntoutuksen tavoitteista nousevia teemoja liittyen niin vanhemman kuin lapsen asioihin. Perheet saavat tukea arjen hallintaan, lapsen hoitoon, varhaiseen vuorovaikutukseen ja kuntoutumiseen päihderiippuvuudesta.

Ensikodissa työntekijät ovat tiiviisti läsnä perheiden arjessa ja tukevat arjessa suoriutumista. Työskentelyssä käytetään monenlaisia työmenetelmiä, joilla pyritään vakauttamaan ja rauhoittamaan vanhempia vauvan äärelle, vastaamaan oman vauvan tarpeisiin ja kasvamaan omassa vanhemmuudessaan. Kuntoutus ensikodissa etenee vaiheittain, jonka tarkoituksena on tehdä näkyväksi asiakkaan muutosprosessia kuntoutuksen aikana. Kuntoutuksen viimeisessä vaiheessa harjoitellaan kotona olemista ja suunnataan avopalveluiden piiriin. Ennen kuntoutuksen päättymistä perheille suunnitellaan riittävä jatkotuki yhdessä perheen ja verkoston kanssa.

Ensikodin työryhmä koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Henkilökunnalta edellytetään sekä varhaisen vuorovaikutuksen että päihdetyön osaamista ja koulutusta. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen pohjalta.