Hyppää sisältöön

Vallilan ensikoti

Kaksi yksikköä (Triangeli ja Balanssi), joissa yhteensä 14 perhepaikkaa, Ensi-Kodin tie 4, Helsinki

  • Ympärivuorokautinen perus- ja erityistason kuntoutus vahvasti tukea tarvitseville vauvaperheille
  • Vakauttava arki traumatyön viitekehyksessä
  • Yhteisökuntoutus ja vertaistuki
  • Odotuksen aikainen masuvauvatyöskentely
  • Varhainen vuorovaikutus
  • 14 vuorokauden rytmijakso vuorokausirytmin korjaamiseksi
  • Perheen noutaminen ja jälkiseurantahaastattelu kuuluu kuntoutukseen

Vallilan ensikodissa on kaksi seitsemänpaikkaista yksikköä (Triangeli ja Balanssi) ympärivuorokautista kuntoutusta tarvitseville vauvaperheille. Ensikodissa perheet saavat vauvalähtöisesti odotusajasta alkaen yksilöllistä ja yhteisöllistä tukea vauvan odotukseen, vanhemmuuteen ja hoitoon.

Kuntoutus on ympärivuorokautista laitoskuntoutusta ja henkilökunta on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina. Kuntoutukseen tulevat perheet tarvitsevat eri syistä intensiivistä ja ympärivuorokautista laitoskuntoutusta. Taustalla voi olla esimerkiksi mielenterveysongelmia, päihde- ja/ tai vakivaltakokemuksia, sosiaalisen verkoston puutetta, elämäntilanteisiin liittyviä kriisejä, uupumusta tai kehitysvammaisuutta. Vanhemmilla on usein traumaattisia kokemuksia, jotka vaikuttavat vanhemmuuteen sekä vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteeseen. Ongelmat ovat usein kasautuneita ja ylisukupolvisia.

Perheen kuntoutuksen ydin on odotusajasta lähtien vauvan hyvinvoinnin, vauvan ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen sekä vauvaperheen arjen tukemisessa. Arkea eletään yhdessä ammattilaisten ja vauvaperheiden kanssa. Kuntoutusjakson pituus riippuu perheen tilanteesta. Jaksojen pituus vaihtelee muutamista kuukausista vuoteen. Kuntoutusta suunnitellaan ja arvioidaan säännöllisesti asiakkaan, lähettävän sosiaalityöntekijän ja perheen muun tukiverkoston kanssa. Ensikodin kuntoutus pohjautuu yhteisökuntoutuksen periaatteille ja vertaistukeen. Perheitä autetaan vahvan traumaosaamisen sekä ylisukupolvisten ongelmien ehkäisemisen viitekehyksistä.

Ensikodin kuntoutus on perhettä vakauttavaa ja siihen sisältyy aina psykiatrin työskentely (vähintään yksi tapaaminen) ja tarvittaessa jatkohoitoon tai arvioon ohjaus. Perheterapeutin työskentely toteutuu osana muuta kuntoutusta ja tarvittaessa terapeuttista työskentelyä painotetaan jakson kuluessa perheissä, jotka ovat erityistason kuntoutusjaksolla. Viikoittain toteutuvat mm. yhteisölliset vanhempainryhmät, vuorovaikutusleikkiryhmät ja yhteisökokoukset. Lisäksi työskentelyssä on aina yksilöllisesti mietittynä perhekohtainen yksilötyö, jossa toteutuvat viikoittaiset perhetapaamiset sekä tarvittaessa vauvan korvaava hoito ja esimerkiksi Theraplay-työskentely (useita menetelmiä käytössä perheen tarpeista lähtien).

Vallilan ensikodin työryhmät koostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Työryhmissä on edustettuna mm. seuraavat ammattiryhmät: osa-aikainen psykiatri, perheterapeutti, sosionomi, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, toimintaterapeutti ja kätilö. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen pohjalta sekä työntekijöiltä nousevien osaamisen vahvistamisen tarpeiden mukaisesti.