Haetko apua?

Helsingin ensikotiyhdistys auttaa vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa runsaasti tukea tarvitsevia vauvaperheitä. Tavoitteemme on, että lapset saavat kaikissa tilanteissa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon sekä mahdollisuuden ikätasonsa mukaiseen kasvuun. Ensikodin palvelut ovat ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä, johon yhdistetään tarvittaessa päihdekuntoutusta.

Tarvitsetko sinä tai tarvitseeko läheisesi apua? 
Me voimme auttaa.

Helsingin ensikoti tarjoaa ympärivuorokautista ensikotikuntoutusta vauvaperheille, jotka tarvitsevat vanhemmuuteen ja arjen hallintaan tiivistä tukea. Ensikotikuntoutuksessa otetaan huomioon erityisesti vauvan tarpeet. Hoidon tavoite on turvata vauvan kehitykselle suotuisa alku. Ympärivuorokautiseen ensikotikuntoutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman alueen sosiaalityöntekijään.

Hoidolliset avopalvelut on tarkoitettu vauvaa odottaville ja vauvaperheille, joilla on mahdollisuus ja voimavaroja osallistua kuntoutukseen itsenäisesti tai tuetusti kotona asuen. Palveluissa keskitytään vanhemmuuden taitojen, varhaiseen vuorovaikutuksen ja arjen hallinnan vauvalähtöiseen tukemiseen. Tavoite on vanhemman ja lapsen välisen turvallisen kiintymyssuhteen vahvistuminen.

Helsingin ensikodin tuki- ja neuvontapalvelut on tarkoitettu kaikille vauvaa odottaville, pienten lasten perheille ja perheitä kohtaaville ammattilaisille. Unineuvontapuhelin tarjoaa mahdollisuuden kuulla ja keskustella vauvan uni- ja ruokarytmiin liittyvistä kysymyksistä. Vauvaa odottava voi saada ensikodilta tuekseen odotukseen ja synnytykseen oman tukihenkilön, doulan.

Alla olevasta linkistä voit katsoa Mahdollisuus -lyhytelokuvan, joka kertoo viiden äidin kuntoutuksesta Helsingin ensikotiyhdistyksessä. Elokuva avatuu erilliseen selainikkunaan.

Mahdollisuus - kertomus päihdeäitien kuntoutumisesta