Hyppää sisältöön

Itsenäisen asumisen tukeminen

Helsingin ensikoti ry:llä on tarjota raskaana oleville ja alle 6-vuotiaiden lasten perheille itsenäisen asumisen tukea. Työskentely ajoittuu Ensikodin laitoskuntoutuksen jatkoksi tai on laitoskuntoutuksesta erillinen palvelu. Itsenäisen asumisen tukeminen voi olla mahdollista myös ennen Ensikodin laitoskuntoutuspaikan vapautumista.

Itsenäisen asumisen tuessa perheillä on taustalla yksilöllisiä, moninaisia ja usein tavanomaisesta poikkeavia elämäntilanteita, joista voi esiintyä esimerkiksi seuraavia:

  • vanhemman muutto ensimmäistä kertaa omaan kotiin
  • vanhemman pitkä laitostausta
  • arjen taitojen hallitsemattomuus
  • kielitaidottomuus
  • traumaattiset kokemukset
  • monialaisesti psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarpeet
  • kehitysvammaisuus
  • suppeat sosiaaliset tukiverkostot

Tutut, intensiivisesti perhettä tapaavat Ensikodin työntekijät auttavat vanhempia tunnistamaan avuntarpeitaan ja ottamaan apua vastaan. Vanhemmilla voi olla taustalla elämänkokemuksia, joiden vuoksi he ovat tottuneet pärjäämään näennäisen itsenäisesti. Perhettä autetaan löytämään ja kiinnittymään yhteiskunnan lapsiperheiden palveluihin ja etsimään perhettä tukevia sosiaalisia verkostoja.

Työskentelyyn sisältyy perheen tarpeen mukaan asumisen ohjausta, arjen hallinnan tukemista, talouden ohjausta, lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemista, tietoja ja taitoja vanhemmuuteen, parisuhteen tukemista, päihteettömään elämään tukemista ja vertaistukea. Monimuotoiset työskentelyn tavoitteet laaditaan yhdessä perheen ja kunnan kanssa. Tavoitteet tarkastetaan lastensuojelupalavereissa 1–2 kuukauden välein.

Itsenäisen asuminen tukeminen on kolmetasoista (perustuki, erityinen tuki, kevennetty tuki). Intensiivisempää työskentelyä suositellaan, kun asiakas siirtyy ympärivuorokautisesta kuntoutuksesta itsenäiseen asumiseen. Kunta päättää, milloin työskentelyä kevennetään asteittain. Palveluun voi sisältyä lapsen tarpeita vastaavat ja kuntoutumista tukevat terapeuttiset lapsityön muodot, kuten Päivä-Ensikodin toimintaa tai perhekohtaista työskentelyä. Intensiivisemmässä työskentelyssä on 24/7-puhelinpäivystys ja tarvittaessa asiakkaan ”kriisitapaaminen” ensikodissa/kotona viimeistään 24 h puhelinsoitosta.

Tarvittaessa yhdistyksellä on tarjota asunto, josta asiakkaat tekevät vuokrasopimuksen ja maksavat vuokran. Vuokra vaihtelee asunnon koon mukaan. Vuokravakuus on kahden kuukauden vuokra. Asumiseen on mahdollista hakea asumistukea. Yhdistyksen asunnot sijaitsevat pääkaupunkiseudulla.