Hyppää sisältöön

Vauvaperhetyön ohjaaja

Tule työhön Ensikoti Helmiinaan!

Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka työskentelee tiivistä tukea tarvitsevien vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa. Odotamme Sinua ilolla osaavaan, oppivaan ja kannustavaan joukkoomme, yhteensä meitä on noin 70 vauva- ja pikkulapsiperhetyötä tekevää ammattilaista!
 

Työmme on vauvaperheiden äärelle asettumista, rinnalla kulkemista, kannattelua ja tukemista aina vauvan parasta ajatellen. Uskomme vanhemman muutokseen, luomme toivoa. Saamme palautetta kunnilta henkilökunnan ammattitaidosta, kyvystämme kuunnella ja kohdata ihminen, hyvistä ja lämminhenkisistä työntekijöistä. Tähän joukkoon Sinua kutsumme.”

Satu Tammivuori, vauvaperhetyön esihenkilö, Ensikoti Helmiina
 

Vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen erikoistuneeseen Ensikoti Helmiinaan haetaan vauvaperhetyön ohjaajaa toimivapaan sijaisuuteen ajalle 17.10.2022-16.4.2023. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Toimivapaa kestää ensi vuoden huhtikuuhun, mutta se mahdollisesti jatkuu pidempään.

Perheiden kanssa tehtävä työ pitää sisällään sekä päihdekuntoutuksen että varhaisen vuorovaikutuksen arvioinnin ja tukemisen. Vauvaperhetyön ohjaajat osallistuvat yksikön lääkehoitoon lääkehoitosuunnitelman määrittelemällä tavalla ja sairaanhoitajillamme on erityinen vastuu lääkehoidon toteuttamisesta. Työ on kolmivuorotyötä.

Toimeen haemme ihmistä, joka haluaa kehittyä työssään ja tuntee kutsua yhteisökuntoutukseen, vauvalähtöiseen päihdetyöhön. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän laatuvaatimusten mukaisesti vaativan perustehtävän toteuttaminen edellyttää hyvin koulutettua ja moniammatillista työryhmää. Edellytämme valittavalta ammattitaitoa ja työkokemusta lastensuojelu- ja/tai päihdetyöstä sekä vähintään ammattikorkeakoulutasoista tai vastaavaa koulutusta sosiaali- tai terveydenhuollon alalta. 

Tarjoamme antoisan ja merkityksellisen työn vauva- ja pikkulapsiperheiden hyväksi, työnohjauksen, hyvät koulutusmahdollisuudet sekä mielenkiintoisen toimintakentän erityispalvelujen kehittämisessä. Palkkaus on yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukainen G 25 (2643,42-2967,03 €/kk) + 84 €. Työaika on 100 %.

Helsingin ensikodin kaikissa yksiköissä ja erityisesti ympärivuorokautisissa yksiköissä tarvitaan aika ajoin lyhytaikaisia sijaisia. Lisäksi kevään, kesän ja talven loma-aikoina on avoinna useampien viikkojen sijaisuuksia. Sijaiselta edellytetään lähtökohtaisesti loppuvaiheessa olevia AMK-tasoisia…
Helsingin ensikodin kaikkiin yksiköihin otetaan uusia harjoittelijoita syys- ja kevätkausille. Harjoittelijoiden opintojen tulee olla vähintään AMK-tasoisia ja loppuvaiheessa. Harjoittelun tulee kestää vähintään 7 viikkoa. Harjoittelujaksoja voi yhdistää yhden pidemmän harjoittelun…