Hyppää sisältöön

Vauvaperhetyön ohjaajan toimi avopalvelutyöryhmä Esmiinassa – tule meille töihin!

Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka työskentelee intensiivistä tukea tarvitsevien vauvaperheiden kanssa. Nyt on tarjolla mahdollisuus tehdä ja kehittää vauvalähtöistä päihdetyötä Espoossa, sillä toimen nykyinen työntekijä siirtyy yhdistyksen toiseen yksikköön.

”Vauvaperhetyön ohjaajan työnkuva on hyvin antoisa raskaana olevien ja vauvaperheiden kanssa toipumisen tiellä kohti päihteetöntä elämäntapaa. Kuntoutustyössä on kiireetön tunnelma, jossa on aikaa asiakkaan, sekä aikuisen että lapsen, hyvälle kohtaamiselle. Työssä yhdistyy mielekkäästi yhteisöllisyys ja perhekohtainen työskentely. Työnkuvaan kuuluva etsivä- ja matalankynnyksen työ antaa mahdollisuuden kehittää matalankynnyksen palveluja, kohdata perheitä chatin kautta ja vaikuttaa somessa. Tässä työmuodossa pääsee ideoimaan! Moniammatillinen ja tiivis työryhmä sekä laadukkaat työnohjaukset tukevat kuntoutusprosesseissa ja työhyvinvoinnissa. Työpäivään kuuluu naurua ja hyvä tiimihenki. Lämpimästi tervetuloa kivaan joukkoon töihin!”

Vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen erikoistunut avopalvelutyöryhmä Esmiina kuuluu valtakunnalliseen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmään, joka on kehitetty päihderiippuvaisille raskaana oleville äideille ja pikkulapsiperheille. Toteutamme vauvalähtöistä päihdekuntoutusta, jossa vanhempi saa päihteettömyyden tukemisen lisäksi vahvaa tukea ja kuntoutusta vanhemmuuteen sekä varhaiseen vuorovaikutukseen lapsensa kanssa. Työskentely perustuu voimavarakeskeiseen ja reflektiiviseen työotteeseen. Esmiinassa tehdään aktiivisesti myös STEA-rahoitteista etsivän ja matalan kynnyksen työtä päihteitä haitallisesti käyttävien perheiden ja raskaana olevien äitien kanssa sikiövaurioiden ehkäisemiseksi.

Vauvaperhetyön ohjaajan tehtävänä on tukea lapsiperheen turvallista ja päihteetöntä arkea, perheenjäsenten vuorovaikutusta sekä kiintymyssuhteen vahvistumista. Avopalvelussa työskennellään kerralla pienen asiakasmäärän kanssa, joka antaa mahdollisuuden paneutua asiakkaan tilanteeseen kokonaisvaltaisesti. Työ pitää sisällään terapeuttista yksilötyöskentelyä perheen kanssa sekä ryhmien ohjaamista. Osana työtehtäviä on myös etsivän ja matalan kynnyksen työ.

Toimeen haemme sosiaali- tai terveysalan ammattilaista, jolla on vähintään opisto-/ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Arvostamme aitoa kiinnostusta työskennellä runsaasti päihteitä käyttävien perheiden kanssa, vahvaa päihde- ja lastensuojelutyön osaamista, kehittävää työotetta sekä ymmärrystä asiakkaiden osallisuudesta ja sen merkityksestä. Sinulla on rohkeutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti sekä kykyä dialogiseen työotteeseen.

Tarjoamme sinulle antoisan ja merkityksellisen työn vauvaperheiden hyväksi, joka mahdollistaa ammatillisen kasvun. Helsingin ensikodissa panostamme koulutukseen, työhyvinvointiin ja uuden kehittämiseen. Sitoutuneet työntekijät näemme yhdistyksen tärkeämpänä pääomana. Työhön kuuluu säännöllinen ja laadukas työnohjaus sekä esimiehen tuki. Palkkaus on sosiaali- ja terveysalan TES:n mukainen G 25 (2554,98-2908,85 €/kk) + 82,35€. Työaika on 100 %.

Työsuhde-etuihin meillä kuuluvat mm.

  • pitkät lomat (toimialan yleisiä työehtosopimuksia pidemmät, sovelletaan pitkien lomien työehtosopimusta vuodelta 1993)
  • laitosateriointimahdollisuus, ateriointi työpaikalla työajalla
  • laadukas työterveyshuolto ikäohjelmineen ja mielenterveyttä tukevine palveluineen
  • hyvät työnohjaus- ja koulutusmahdollisuudet
  • kuukausittainen työmatkojen kulukorvaus
  • vuosittaiset liikunta- ja kulttuurisetelit (200 €)

Tehtävää koskevat tiedustelut

Tehtävää koskevat tiedustelut vauvaperhetyön esimies Maria Nevalainen 040 748 0380 ja Pidä kiinni -palveluiden johtaja Annika Piskunen-Virkki 040 727 5228.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 24.9.2021 klo 16 mennessä sähköpostitse maria.nevalainen@helsinginensikoti.fi.
Tehtävä täytetään heti sopivan työntekijän löytyessä.

Tehtävään valitun tulee ennen työsuhteen alkua esittää itseään koskeva rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Edellytämme myös Tartuntatautilain mukaiset rokotukset alle 1-vuotiaiden kanssa työskenteleville. Helsingin ensikoti on savuton työpaikka.

Helsingin ensikotilaiset uusimmassa työhyvinvointikyselyssä (maksimi 4):

”Voin vaikuttaa työyksikön ilmapiiriin”: 3,7
”Asiakastyö on motivoivaa”: 3,7
”Työlläni on vaikutusta asiakasperheiden hyvinvointiin”: 3,9

Vauvaperhetyön ohjaajaksi Esmiinaan (pdf)

Takaisin Rekry-sivulle