Hyppää sisältöön

Tuki- ja neuvontapalvelu

Helsingin ensikodin tuki- ja neuvontapalvelut on tarkoitettu kaikille vauvaa odottaville, pienten lasten perheille ja perheitä kohtaaville ammattilaisille.

Etsivän ja matalan kynnyksen päihdetyö

”Koskaan ei ole liian aikaista hakea apua”

Avopalvelu Esmiinassa Leppävaarassa ja Avopalvelu Pesässä Vallilassa, teemme STEA:n rahoittamaa etsivän ja matalan kynnyksen työtä (ETMA-työtä) päihteitä käyttävien äitien ja raskaana olevien kohtaamiseksi ja tavoittamiseksi. Tavoitteena on löytää ja ohjata päihdeongelmaisia raskaana olevia ja pikkulapsiperheitä tuen ja palveluiden piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Matalan kynnyksen työ on maksutonta ja voit tulla palveluihin nimettömänä.

Yksilö- ja paritapaamisia

Vanhempi voi sopia tapaamisen etsivän ja matalan kynnyksen työntekijän kanssa ottamalla itse yhteyttä, tai läheisen tai ammattilaisen ohjaamana. Tapaamisen sisältö määräytyy vanhemman tarpeista. Tapaamiskertoja on keskimäärin 1–5 ja ne voidaan sopia vanhemman toivomaan paikkaan tai toteuttaa etäyhteyksin. Vanhempaa autetaan tarvittaessa löytämään ja saamaan hänelle sopivia palveluita. Perhe kohdataan arvostavalla ja erityisellä lapsilähtöisen päihdetyön ammattitaidolla. Tapaamisessa vanhempi saa tietoa päihteidenkäytön vaikutuksista ja voi alkaa pohtia omaa tilannettaan ja vanhemmuuttaan suhteessa päihteisiin. Vanhempaa tuetaan pohtimaan päihteiden käyttöä sikiövauvan ja lapsen näkökulmasta. Toiminta perustuu perheen tarpeisiin ja vapaaehtoisuuteen.

Raskaana olevien ryhmä

Esmiinassa ja Pesässä toimii myös maksuton, matalan kynnyksen raskaana olevien ryhmä äideille, joilla on päihteiden käyttöä tai he ovat toipumassa päihderiippuvuudesta. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti viikoittain. Ryhmässä käsitellään tulevaa vanhemmuutta. Keskiössä ryhmässä on kohtuvauvan äärelle pysähtyminen, tuleva vanhemmuus sekä päihteidenkäyttöön liittyvät ajatukset, mieliteot tai retkahdukset. Ryhmässä korostuu vertaistuki ja ryhmään osallistuu kuntoutuksen käynyt vertainen.

Ota rohkeasti yhteyttä: 044 726 0795!

BABY WALKin palvelee

Helsingin ensikodin BABY WALKin tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua vauvaperheiden haasteisiin perhekeskuksissa. Olemme asiakkaiden käytettävissä laajalla osaamisellamme. BABY WALKin tiimiin kuuluu muun muassa vauvan uneen erikoistunut vauvaperhetyöntekijä, ensikodin kokemusasiantuntija, pari- ja perhepsykoterapeutti sekä vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen ja etsivän ja matalan kynnyksen työhön erikoistuneet vauvaperhetyöntekijät. Kokemukset perhekeskuksista ovat olleet onnistuneita ja perhekahvilassa on ollut kävijöitä! Tarjoamme myös tietoiskuja ja keskustelun avauksia vauvaperheiden haasteisiin liittyen. Erityisesti vauvojen uniasiat puhututtavat perhekahvilan kävijöitä.

Lisätietoa BABY WALKin toiminnasta Helsingin ensikodin instagram-tilllä: helsinginensikoti

Autamme uneen

Unineuvontapuhelin tarjoaa mahdollisuuden kuulla ja keskustella vauvan uni- ja ruokarytmiin liittyvistä kysymyksistä. Unineuvontapuhelin auttaa sekä pienten lasten vanhempia että lapsiperheitä kohtaavia ammattilaisia 0–2-vuotiaiden lasten uni–valverytmiin liittyvissä kysymyksissä. Unineuvonnassa etsitään yhdessä ratkaisuja perheen ongelmatilanteisiin ja sovitaan muutosaskeleista perheen tilanteen helpottamiseksi. Unineuvontapuhelimeen voi soittaa myös nimettömänä. Puhelu maksaa paikallispuhelumaksun verran.

Unineuvontapuhelin maanantaisin klo 13–15 numerossa 040 587 4608.

Yksilö-, pari- ja perhetapaamiset

Jos vauvaperheen arki tuntuu haastavalta, vanhempi voi sopia tapaamisen vauvaperhetyön ohjaajan kanssa ottamalla yhteyttä avopalveluyksikkö Auvoon (vta@helsinginensikoti.fi ). Tapaamisen sisältö määräytyy perheen tarpeista. Perhekohtaisia tapaamiskertoja on mahdollisuus sopia 1–5. Tapaamiset järjestetään ensikodin tiloissa, etäyhteyksillä tai tarvittaessa perheen kotona.

Ryhmämuotoiset palvelut

Jalkaudumme tarvittaessa myös alueen palveluihin myös ryhmämuotoisesti. Teemme mielellämme yhteistyötä vierailuiden muodossa mm.  neuvoloiden, avointen päiväkotien, varhaiskasvatuksen ja perhekeskusten ja muiden järjestötoimijoiden kanssa esimerkiksi vauvan ja pienten lasten uneen liittyvien teemavierailuiden merkeissä. Tiedustelut ja tilaukset unineuvonta@helsinginensikoti.fi tai vta@helsinginensikoit.fi.

Tukea myös chatista, joka päivä

Chatistä saat apua moneen elämäntilanteeseen: väkivaltaan, lapsiperheen erotilanteessa, vauvan unipulmiin ja muihin vauvaperheen pulmiin, päihdekysymyksiinkin.

Verkkoauttajina toimivat Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhdistysten ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset.
Lue lisää liiton sivuilta:

Vapaaehtoisdoula, synnytystukihenkilö

Vauvaa odottava vanhempi tai pari voi saada Helsingin ensikodilta doulan eli vapaaehtoisen tuekseen vauvan odotukseen ja synnytykseen. Doulan tärkein tehtävä on olla läsnä odotuksen ja synnytyksen aikana. Doula voi tavata perhettä muutamia kertoja myös vauvan syntymän jälkeen. Helsingin ensikodin doulatoiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseudun ja sen lähikuntien sairaaloissa synnyttäville perheille. Vapaaehtoisdoulaa voi pyytää silloin, kun perheellä on esimerkiksi vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18-vuotias, turvapaikanhakija, tai perheessä on vakava päihde- tai mielenterveysongelma tai jokin muu erityinen syy. Ottaessasi yhteyttä doulakoordinaattoriin voit vielä keskustella tilanteestasi tarkemmin. Jos odotat vauvaa ja haluat tueksesi doulan, ota meihin yhteyttä! Doulan saavalta peritään 50 euron maksu, jolla katetaan doulalle aiheutuvia kuluja. Lue lisää doulatoiminnasta.

Vapaaehtoisdoula-synnytystukihenkilötoiminta.
040 160 4194
doula@helsinginensikoti.fi