Hyppää sisältöön

Osaajamme

Ensikodin työn vaikuttavuus syntyy henkilökuntamme korkeasta osaamisesta ja tutkimustietoon perustuvista työmenetelmistä. Vuosikymmenien aikana hankittu ammattitaito yhdistettynä yhteistyöhön hyvinvointialueiden lastensuojelun ja perheen muun verkoston kanssa takaa perheelle parhaan mahdollisen tuen. Meillä työskentelee noin 75 sosiaali- ja terveydenhuollon koulutettua ammattilaista. Olemme erikoistuneet traumatyöhön, kiintymyssuhteiden vahvistamiseen, mentalisaatioon, uniohjaukseen, päihdekuntoutukseen ja mielenterveystyöhön. Asiakkaitamme palvelee muun muassa sosionomeja, terveyden- ja sairaanhoitajia, kätilöitä, sosiaalityöntekijöitä, psyko-, perhe- ja toimintaterapeutteja sekä psykologi. Palveluissamme on konsultoivat psykiatrit.

Helsingin ensikodin kaikkia asiakasyksiköitä konsultoivat yhdistyksen palveluksessa olevat omat psyko- ja toimintaterapeutit.

Yksiköiden osaamisessa ja asiakkaiden arjessa näkyvät tutkimusperustaiset menetelmät, joista käytössä ovat erityisesti seuraavat:

Helsingin ensikodissa on käytössä palautetietoinen hoitomalli (Feedback-Informed Treatment, FIT), jonka avulla ensikotikuntoutuksen tuloksellisuuden seuraaminen on säännöllistä, systemaattista ja tutkimustietoon perustuvaa. Hoitomalli on kehitetty kliinisessä työssä sosiaali- ja terveyspalveluiden arviointiin sekä laadun ja tehokkuuden vahvistamiseen ja se on American Psychological Associationin (APA) hyväksymä. Palautetietoisen hoidon malli perustuu tutkimustietoon terapeuttisen vuorovaikutustyön vaikuttavuudesta. Mallin kaksi perustavaa lähtökohtaa ovat hoitotyön laadun ja vaikuttavuuden arviointi sekä näiden perusteella tapahtuva hoitotulosten parantaminen.

Palautetietoisuus auttaa

 • muuttamaan työskentelyä systemaattisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti;
 • tunnistamaan asiakkaita, jotka ovat vaarassa keskeyttää hoitoprosessinsa tai joilla on suurentunut riski negatiiviseen tai nollatulokseen kuntoutumisessa;
 • toistettavien ja luotettavien sekä varmistettujen asiakastyöhön soveltuvien mitta-asteikkojen käytössä.

Ensikodilla on käytössä muutosarviointiasteikko, Outcome Rating Scale (ORS), jonka avulla mitataan asiakkaan kokemusta hyvinvoinnistaan sekä yhteisökuntoutuksen arviointiasteikko, Group Session Rating Scale (GSRS), jolla mitataan kuntoutussuhteen onnistumista.

Ensikodin kaikilla työryhmillä on käytössään työnohjaus. Ensikodin työnimikkeet ovat seuraavat:

 • Vauvaperhetyön konsultoiva psykiatri
 • Psykologi
 • Vauvaperhetyön sosiaalityöntekijä
 • Vauvaperhetyön yhteisöohjaaja
 • Vauvaperhetyön ohjaaja
 • Ohjaaja
 • Toiminnanjohtaja
 • Johtava sosiaalityöntekijä
 • Talous- ja hallintojohtaja
 • Vauvaperhetyön esihenkilö
 • Esihenkilö
 • Controller
 • Hallinnon assistentti
 • Toimitilahuoltaja