Hyppää sisältöön

Ympärivuorokautiset palvelut

Helsingin ensikoti auttaa vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa intensiivistä tukea tarvitsevia vauvaperheitä. Tavoitteemme on, että lapset saavat kaikissa tilanteissa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon sekä mahdollisuuden ikätasonsa mukaiseen kasvuun. Ensikodin palvelut ovat ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä, johon yhdistetään tarvittaessa päihdekuntoutusta. Ensikodin työntekijöillä on korkea ammattitaito ja vahva kokemus onnistumisesta vaativassa työssä – ympärivuorokautisten palveluiden työryhmillä on 338 vuotta kokemusta ensikotikuntoutuksesta sekä noin 250 vuotta muusta sosiaali- ja terveydenhuollosta. Kuntoutuksessa tukena ovat kokemusasiantuntijat ja vapaaehtoiset.

Helsingin ensikoti tarjoaa ympärivuorokautista ensikotikuntoutusta vauvaperheille. Ensikotikuntoutuksessa otetaan vahvasti huomioon vauvan tarpeet. Hoidon tavoite on turvata vauvan kehitykselle suotuisa alku. Ympärivuorokautiseen ensikotikuntoutukseen ohjaa kunnan sosiaalityö.

Ympärivuorokautista kuntoutusta antavat: