Hyppää sisältöön

Ympärivuorokautiset palvelut

Helsingin ensikoti auttaa vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa intensiivistä tukea tarvitsevia vauva- ja pikkulapsiperheitä. Lasten ja nuorten sijaishuollon palvelussamme noin 11-17-vuotiaille korostuu lapsen saama vahva tuki ja vanhemmuustyöskentely. Tavoitteemme on, että lapset saavat kaikissa tilanteissa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon sekä mahdollisuuden ikätasonsa mukaiseen kasvuun. Ensikodin palvelut ovat ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä, johon yhdistetään tarvittaessa päihdekuntoutusta. Ensikodin työntekijöillä on korkea ammattitaito ja vahva kokemus onnistumisesta vaativassa työssä. Kuntoutuksessa tukena ovat kokemusasiantuntijat ja vapaaehtoiset.

Ensikotikuntoutuksessa otetaan vahvasti huomioon vauvan tarpeet. Hoidon tavoite on turvata vauvan kehitykselle suotuisa alku. Ympärivuorokautiseen ensikotikuntoutukseen ohjaa kunnan sosiaalityö.

Ympärivuorokautista kuntoutusta antavat: