Hyppää sisältöön

Vauva- ja pikkulapsilähtöinen perhekuntoutus

Ensi-Kodin tie 4, Helsinki

Kaksi yksikköä (Silmu ja Verso), joissa yhteensä 14 perhepaikkaa.

• Ympärivuorokautinen perus- ja erityistason kuntoutus tukea tarvitseville vauva- ja pienten lasten perheille (alle 6-vuotiaat).
• Vakauttava arki traumatyön viitekehyksessä.
• Yhteisökuntoutus ja vertaistuki.
• Odotuksen aikainen masuvauvatyöskentely.
• Varhainen vuorovaikutus.
• Perheen haku kotoa ja jälkiseurantahaastattelu kuuluvat kuntoutukseen.

Vauva- ja pikkulapsilähtöisessä perhekuntoutuksessa on kaksi seitsemänpaikkaista yksikköä (Silmu ja Verso) ympärivuorokautista kuntoutusta tarvitseville vauva- ja pikkulapsiperheille. Yksiköt toimivat Vallilassa Helsingissä.

Vauva- ja pikkulapsilähtöisen perhekuntoutuksen työryhmissä on vahva vauvaperhetyön osaaminen. Työryhmissä työskentelee useita sosionomeja, toimintaterapeutti, psykoterapeutti ja erityisopettaja, terveyden- ja sairaanhoitajia, lähi- ja lastenhoitajia. Molemmilla työryhmillä on yhteinen psykiatri.

Ensikodissa perheet saavat vauvalähtöisesti odotusajasta alkaen yksilöllistä ja yhteisöllistä tukea vauvan odotukseen ja hoitoon sekä vanhemmuuteen. Kuntoutus on ympärivuorokautista laitoskuntoutusta ja henkilökunta on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina. Kuntoutukseen tulevat perheet tarvitsevat eri syistä intensiivistä ja ympärivuorokautista kuntoutusta. Taustalla voi olla esimerkiksi mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia, väkivaltakokemuksia, sosiaalisen verkoston puutetta, elämäntilanteisiin liittyviä kriisejä, uupumusta tai kehitysvammaisuutta. Vanhemmilla on usein traumaattisia kokemuksia, jotka vaikuttavat vanhemmuuteen sekä vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteeseen. Ongelmat ovat usein kasautuneita ja ylisukupolvisia.

Perheen kuntoutuksen ydin on odotusajasta lähtien vauvan hyvinvoinnin, vauvan ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen sekä vauvaperheen arjen tukemisessa. Arkea eletään yhdessä ammattilaisten ja vauvaperheiden kanssa.

Kuntoutusjakson pituus vaihtelee muutamista kuukausista vuoteen, riippuen perheen tilanteesta. Kuntoutusta suunnitellaan ja arvioidaan säännöllisesti asiakkaan, lähettävän kunnan ja perheen muun tukiverkoston kanssa. Ensikodin kuntoutuksen rakennetta on tarkasteltu myös lastensuojelun systeemisen mallin viitekehyksestä, johon ensikotikuntoutus asettuu hyvin. Teemme tiivistä yhteistä työtä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Ensikodin kuntoutus pohjautuu yhteisökuntoutuksen periaatteille ja vertaistukeen. Perheitä autetaan vahvan traumaosaamisen sekä ylisukupolvisten ongelmien ehkäisemisen viitekehyksistä.

Ensikodin kuntoutuksen kokonaisuudesta on kehitetty niin sanottu junamalli. Kuntoutuksen alkuvaiheessa hyödynnetään perheen alkutilannetta arvioivia mittareita (esimerkiksi Adverse Childhood Experiences, BDI). Kuntoutuksen vaikuttavuutta seurataan kuntoutuksen kuluessa palautetietoisen hoitomallin menetelmin (Feedback-Informed Treatment, FIT). Ensikotikuntoutus on erittäin kodinomaista.

Kuntoutus on perhettä vakauttavaa ja siihen sisältyy aina psykiatrin työskentely (vähintään yksi tapaaminen) sekä tarvittaessa jatkohoitoon tai arvioon ohjaus. Perheterapeutin ja toimintaterapeutin työskentely toteutuu osana muuta kuntoutusta. Tarvittaessa yhdistyksen terapeuttista työskentelyä painotetaan jakson kuluessa perheissä, jotka ovat erityistason kuntoutusjaksolla.

Kuntoutuksessa viikoittain toteutuvat mm. yhteisölliset vanhempainryhmät, vuorovaikutusleikkiryhmät ja yhteisökokoukset. Lisäksi työskentelyssä on aina yksilöllisesti mietittynä perhekohtainen yksilötyö, jossa toteutuvat viikoittaiset perhetapaamiset sekä tarvittaessa vauvan korvaava hoito ja esimerkiksi Theraplay-työskentely. Kuntoutustyössä on käytössä useita eri menetelmiä, joita hyödynnetään perheen tarpeista riippuen.