Hyppää sisältöön

På svenska

Helsingfors Mödrahem rf.

Mödrahemsföreningen är en medborgar- och barnskyddsförening, som stöder familjer och deras anhöriga som är i behov av intensivt stöd.

En kris eller en påfrestande livssituation kan försvaga föräldrarnas förmåga och möjligheter att tillgodose barnets grundläggande behov. Då vardagen och den tidiga växelverkan är otrygg, hjälper vi på Mödrahemmet till. Vi stöder föräldraskapet, så att barnets grundbehov, omvårdnad och trygghetsbehov tillgodoses.

”Varje barn skall räddas till livet. Där andra ser orosmoln, ser vi hopp och möjligheter.”

Vår förening grundades år 1936 för att trygga de barn som föddes utom äktenskap, skulle få växa upp med sin förälder. Mödrahemmet byggdes för att ge mammor och deras barn en trygg plats att bo på. Mödrahemmet slog upp sina dörrar sommaren 1942. Idag är Mödrahemmet en föregångare, som producerar en stor del av den service i huvudstadsregionen, som är inriktad på att ge hjälpbehövande familjer intensivt stöd. Vi har ca 80 personer i tjänst, med utbildning inom social- o hälsovårdsbranschen.

Ett långsiktigt utvecklingsarbete under årtionden ligger som grund för vårt kunnande. Hög yrkeskompetens i kombination med intensivt samarbete med kommunernas barnskydd och rådgivningar, familjernas egna nätverk samt andra forskningsenheter ligger som grund för att Mödrahemmets olika enheter kan erbjuda familjerna bästa möjliga stöd och hjälp. Under år 2023 hjälpte Mödrahemmets olika enheter tillsammans 190 klientfamiljer. Dessutom nådde vi 867 personer med hjälp av våra stöd- och rådgivningstjänster. Rehabiliteringstiden för familjerna varierar mellan några månader till drygt ett år i genomsnitt.

Mödrahemmet är en ideell allmännyttig medborgarförening. Föreningens verksamhet finaniseras av kundavgifter (välfärdsområde), Social- ja hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) samt med stöd av staten, föreningsunderstöd, privatpersoners och andra samhälleliga donationer.