Hyppää sisältöön

”Äitiysneuvolakäynnit vähentyneet – Suomeen tarvitaan vauvatakuu”

Entinen lapsiasiavaltuutettu, Helsingin ensikodin toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila vetoaa päättäjiin, viranomaisiin ja kansalaisiin, että heräämme ymmärtämään tuhansien vauvojen hyvinvoinnin ja terveyden olevan vaarassa korona-ajasta johtuen. – Havainnoit palveluista ja tiedonkeruista osoittavat, että äitiysneuvolakäynnit ovat vähentyneet korona-aikana voimakkaasti. Ero on kuukausittain tuhansissa käynneissä, vaikka neuvolaväki tekee parhaillaan hartiavoimin töitä. Samalla joudutaan varautumaan mahdolliseen koronaepidemian voimistumiseen. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät raskaana olevat äidit jäävät nyt tavoittamatta, Kurttila toteaa.

Toiminnanjohtaja Kurttila vaatii, että raskaana olevien äitien hoitoon pääsy turvataan. – Suomeen on saatava voimaan vauvatakuu, jossa valtio sitoutuu raskaana olevien äitien nopeaan hoitoon pääsyyn. Samalla neuvolakäynnit on palautettava normaaleiksi kasvokkaisiksi käynneiksi, vaikka koronaepidemia pahenisi nykyisestä. Mitä vaikeampaa on, sitä lähempänä on oltava. Mikäli perhe ei esimerkiksi koronapelosta johtuen halua liikkua kotoa, on neuvolakäynti tehtävä kotona tai leikkipuistoissa. Korona-ajasta pysyväksi merkiksi ovat jäämässä raskaana olevien äitien heitteille jätöstä vammautuneet vauvat. Tämä kehitys on pysäytettävä, Kurttila painottaa.

Vuoteen 2017 asti valtio kustansi päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien äitien raskaudenaikaisen hoidon kolmen kuukauden ajalta edellyttäen, että kunta ei keskeytä hoitoa tämän jälkeen. Raskaudenaikainen subventio kannusti kuntia ohjaamaan äitejä kuntoutukseen mahdollisimman varhaisessa raskauden vaiheessa. Näin pystyttiin suojaamaan sikiön hyvinvointia ja ehkäisemään päihteistä syntyviä haittoja sekä mahdollistamaan varhaista vuorovaikutusta tukevan raskaudenaikaisen työskentelyn aloittaminen raskausaikana.

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä.

02.12.2020
Helsingin ensikotiyhdistys on ollut mukana kirjoittamassa NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen julkaisemaa artikkelikokoelmaa, joka kokoaa yhteen naiserityisen asunnottomuustyön hyviä käytäntöjä. Julkaisun kirjoittamiseen ovat osallistuneet kaikki hankkeen työntekijät ja mukana olevat organisaatiot.…
15.08.2020
Toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila esittää, että työnantajat harkitsevat työntekijöidensä alle 10-vuotiaiden lasten koronatestauksen mahdollistamista. - Nähtävissä on, että päiväkodeista ja kouluista kotiutetaan matalalla kynnyksellä lapsia, joilla on vähäisiäkin koronaoireita. Syksyn tullessa…
13.06.2020
Helsingin ensikoti ry on käynnistänyt lorujen ja satujen keräämisen suomalaisilta. - Kannustamme suomalaisia näinä erikoisina korona-aikoina kirjoittamaan loruja ja satuja. Sadut avaavat meille ikkunan mielikuvitukseen, niiden avulla käsittelemme vaikeitakin asioita…
18.02.2020
Helsingin ensikoti ry:n toiminnanjohtaja, ent. lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila: ”Suomen vastaanotettava lapset Kreikan pakolaisleireiltä” Toiminnanjohtaja, ent. lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii Suomen hallitusta käynnistämään toimenpiteet lasten vastaanottamiseksi Kreikassa olevilta pakolaisleireiltä. – Vuonna…