Hyppää sisältöön

Ohjaaja

Tule työhön nuorten sijaishuollon yksikkö Toivoon!

Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tukee vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä, jotta jokainen lapsi saa hyvän alun elämälleen. Odotamme Sinua ilolla osaavaan, oppivaan ja kannustavaan joukkoomme, luomaan yhdessä vaikuttavaa ja lapsilähtöistä sijaishuoltoa nuorille. Helsingin ensikodissa työskentelee noin 80 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista! Työmme missio, tarkoitus on: ”Jokainen lapsi on pelastettava elämälle. Kun muissa herää huoli, meissä syntyy toivo.”

”Haluatko tehdä töitä nuorten parissa luoden vahvempaa toivoa tulevaisuudesta? Helsingin ensikoti on vakaa ja vastuullinen toimija lastensuojelussa. Tämä on meidän 89. toimintavuosi. Olemme saaneet valtiolta luvan erityistason nuorten sijaishuollon yksikkö Toivoon, joka sijaitsee Helsingissä, Oulunkylässä. Henkilöstövahvuus yksikössä on Uudenmaan kilpailutuksen mukainen 1,3. Toivossa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa uuden toimintayksikön rakentumiseen ja käytänteisiin. Toivon toimintatapa pohjautuu dialektiseen käyttäytymisterapiaan (DKT), jonka avulla kuntoutuksessa edistetään nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Hae mukaan osaksi Toivon yhteisöä! Haemme nyt kahta sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen omaavaa ohjaajaa kolmivuorotyöhön.”

Miia Ehrman, esihenkilö, Toivo

Haemme kahta sosiaali- tai terveysalan ammattilaista vakituisiin ohjaajan toimiin. Työ alkaa mahdollisimman pian ja sopimuksen mukaan. Ohjaajan työnkuvaan kuuluu omaohjaajatyöskentely sekä päivittäiset tehtävät nuorten arjessa. Työ on kolmivuorotyötä.

Yksikön toimintaa ohjaa vahva periaate tehdä laadukasta, hoidollista ja turvallista sijaishuoltoa. Yksikön arkeen on luotu laatukriteerit ja laatukriteereiden mukaiset tukirakenteet. Tukirakenteet mahdollistavat sellaisen hoivan ja huolenpidon tarjoamisen, jolla kasvatamme nuoren ennustetta koko loppuelämän hyvinvoinnille. Tukirakenteet tuovat arkeen struktuurin ja tarvittavan avun, jotta nuorta tukeva kuntoutustyö on mahdollista.  Yksiköllä on käytössä myös oma psykiatri, jolla on hoitovastuuta nuorten hoidosta. Yksikössä työskentelee säännöllisesti kahtena arkipäivänä viikossa psykologi, joka on koulutukseltaan perhe- ja paripsykoterapeutti. Myös Helsingin ensikodin johtava sosiaalityöntekijä kuuluu tiiviinä osana työryhmän kokoonpanoon. Tärkeää lasten lisäksi meille on vanhempien kanssa tehtävä ryhmämuotoinen työskentely.

Yksikön hoidollisena menetelmänä toimii dialektinen käyttäytymisterapia, johon henkilökunta on saanut tammikuussa 2024 menetelmän mukaisen kuuden päivän koulutuksen ja tätä seuraavat jatkokoulutukset. Dialektinen käyttäytymisterapia on empaattinen lähestymistapa, jossa nuoria ja heidän perheitään autetaan luopumaan vaikeuksia aiheuttavista toimintamalleista ja harjoittelemaan uutta, taitavampaa käyttäytymistä. Koulutus antaa uudelle työryhmälle tarvittavat tiedot ja taidot aloittaa DKT:hen perustuva terapeuttinen hoito-ohjelma Toivon arjessa. DKT:ssa keskeistä on tiimihoito, yhdessä tekeminen, jossa kukaan työntekijä ei jää yksin. Työryhmällä on DKT-menetelmään säännöllinen työnohjaus DKT-taitojen kehittymiseksi ja ylläpitämiseksi.

Edellytämme hakijoilta sosiaali- ja/tai terveysalan koulutusta (sosionomi amk, yhteisöpedagogi amk, sairaanhoitaja amk, lähihoitaja). Arvostamme halua oppia uutta, voimavarakeskeisyyttä sekä aitoa halua tehdä tärkeimmistä tärkeintä työtä sijoitettujen nuorten parissa. Luemme eduksi kokemuksen sijoitettujen nuorten kanssa työskentelystä, erikoissairaanhoidosta sekä trauma- ja kriisityöstä.

Tarjoamme taustayhteisön tuen ja työnohjauksen sekä mielenkiintoisen toimintakentän erityispalvelujen kehittämisessä. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Palkkaus amk-tutkinnon suorittaneilla G25 (2796,74-3073,84 €/kk) + toimeen sidottu lisä 87,02 €/kk ja lähihoitajilla G21 (2394,48-2703,48). Työaika on 100 %.

Ensikotilaisilla on 8 hyvettä, jotka tekevät meistä hyviä ja tekevät meille hyvää. Jokaiselle hyveelle on teonsanat, joihin Sinua kutsumme: arvostavuus, luotettavuus, joustavuus, oikeudenmukaisuus, kannustavuus, vastuullisuus, keskustelevuus, ystävällisyys.

Helsingin ensikodin kaikissa yksiköissä ja erityisesti ympärivuorokautisissa yksiköissä tarvitaan aika ajoin lyhytaikaisia sijaisia. Lisäksi kevään, kesän ja talven loma-aikoina on avoinna useampien viikkojen sijaisuuksia. Sijaiselta edellytetään lähtökohtaisesti loppuvaiheessa olevia AMK-tasoisia…
Helsingin ensikodin kaikkiin yksiköihin otetaan uusia harjoittelijoita syys- ja kevätkausille. Harjoittelijoiden opintojen tulee olla vähintään AMK-tasoisia ja loppuvaiheessa. Harjoittelun tulee kestää vähintään 7 viikkoa. Harjoittelujaksoja voi yhdistää yhden pidemmän harjoittelun…