Hyppää sisältöön

Vauvaperhetyön ohjaaja

Tule meille sijaisuuteen vauvaperheiden terapeuttisiin avo- ja tapaamispalveluihin, eli Auvoon!

Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka työskentelee tiivistä tukea tarvitsevien vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa. Odotamme Sinua ilolla osaavaan, oppivaan ja kannustavaan joukkoomme, yhteensä meitä on noin 70 vauva- ja pikkulapsiperhetyötä tekevää ammattilaista!
 

”Auvo tarjoaa Sinulle mahdollisuuden tulla tekemään merkityksellistä ja arvokasta työtä vauva- ja pikkulapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi moniammatillisessa työryhmässä. Auvon palveluvalikoima on monipuolinen ja kullekin asiakkaalle pyritään löytämään paras mahdollinen palvelukokonaisuus, joka joustaa perheen tarpeiden mukaisesti. Jos haluat tehdä monipuolista ja vaihtelevaa työtä niin ryhmissä, yksittäisten perheiden, neuvonnan ym. parissa niin vauvojen kuin aikuistenkin kanssa, sitä meillä Auvossa on tarjolla! Olemme ainutlaatuinen ryhmä- ja yhteisöhenkinen työryhmä, jossa pääset terapeuttiseen työskentelyyn työparina ja koko tiimin kanssa yhdessä vauvojen ja vanhempien parhaaksi!”

Kirsi Roos, vauvaperhetyön esihenkilö, Auvo
 

Vauvaperheiden terapeuttisiin avo- ja tapaamispalveluihin haetaan vauvaperhetyön ohjaajan toimen sijaista 30.4.2023 asti. Työsuhde alkaa 5.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Terapeuttista vauvaperhetyötä toteutetaan perhekohtaisessa työskentelyssä, ryhmäpalveluissa ja vuorovaikutushoidoissa osana asiakkaiden hoito- ja kuntoutusprosesseja sekä vanhemmuuden arviointeja. Tarvittaessa lapsille annetaan suunnitellusti korvaavaa tai korjaavaa hoitoa.

Työskentelemme pääasiassa päivävuoroissa, mutta myös säännöllisesti ilta-, yö- ja viikonloppuaikoina. Työryhmässämme painotetaan työryhmä- ja työparityöskentelyä sekä reflektoivaa ja kehittävää työotetta. Perustyömme tavoitteena on kiintymyssuhteen syntyminen lapsen ja vanhemman välille, vanhemmuuden herääminen ja vahvistuminen sekä arkielämän taitojen oppiminen ja vahvistaminen perheissä, jossa vanhempien eriasteiset mielenterveyspulmat ja traumataustat voivat vaarantaa lapsen ikätasoisen kasvun ja kehityksen. 

Käytännön työmme tapahtuu yksikön/yhdistyksen tiloissa Vantaalla Myyrmäessä ja Helsingissä Vallilassa, perheiden kotona tai kotiympäristössä sekä kuntien tarjoamissa toimitiloissa. 

Haemme sosiaali- tai terveysalan ammattilaista, jolla on vähintään ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Myös loppuvaiheen opiskelijat voidaan ottaa haussa huomioon. Arvostamme ymmärrystä ja kiinnostusta työskennellä mielenterveyden-, traumaattisten kokemusten tai muutoin haasteellisten elämäntilanteiden parissa kamppailevien vauvaperheiden parissa ja osaamista näillä osa-alueilla. Toivomme kehittävää työotetta sekä ymmärrystä asiakkaiden osallisuudesta ja sen merkityksestä. Sinulla on rohkeutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti sekä kykyä dialogiseen ja reflektoivaan työotteeseen.

Tarjoamme sinulle antoisan ja merkityksellisen työn vauvaperheiden hyväksi, joka mahdollistaa ammatillisen kasvun. Helsingin ensikodissa panostamme koulutukseen, työhyvinvointiin ja uuden kehittämiseen. Työhön kuuluvat säännöllinen ja laadukas työnohjaus sekä esihenkilön ja työryhmän tuki. Palkkaus on yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukainen G 25 (2554,98-2908,85 €/kk) + 82,35 €. Työaika on 100 %.

Helsingin ensikodin kaikissa yksiköissä ja erityisesti ympärivuorokautisissa yksiköissä tarvitaan aika ajoin lyhytaikaisia sijaisia. Lisäksi kevään, kesän ja talven loma-aikoina on avoinna useampien viikkojen sijaisuuksia. Sijaiselta edellytetään lähtökohtaisesti loppuvaiheessa olevia AMK-tasoisia…
Helsingin ensikodin kaikkiin yksiköihin otetaan uusia harjoittelijoita syys- ja kevätkausille. Harjoittelijoiden opintojen tulee olla vähintään AMK-tasoisia ja loppuvaiheessa. Harjoittelun tulee kestää vähintään 7 viikkoa. Harjoittelujaksoja voi yhdistää yhden pidemmän harjoittelun…